Zen Coaching i Mindfulness (Uważna Obecność)

Zen Coaching i Mindfulness (Uważna Obecność)

Naszą podstawową potrzebą czy tęsknotą jest bycie w domu u siebie, bycie prawdziwym sobą. Sposób, w jaki doświadczamy w życiu sytuacji problemowych wynika w ogromnej mierze z braku kontaktu z tym, kim naprawdę jesteśmy. Kiedy udaje nam się ten kontakt nawiązać na głębokim poziomie, problemy znikają lub zmienia się ich perspektywa. Dzieje się to wtedy, kiedy otwieramy się na nasze doświadczenie bez względu na to czy jest one przyjemne czy też nie. Podstawowe podejście polega na zauważaniu tego, co dzieje się w chwili obecnej i przyzwoleniu na to, włączeniu naszego doświadczenia takim, jakie ono jest, bez prób zmieniania go, poprawiania, odrzucania, ignorowania czy przywiązywania się do niego. Dotyczy to zarówno naszej rzeczywistości wewnętrznej (myśli, uczuć, doznań z ciała), jak i sytuacji zewnętrznych (wydarzeń i interakcji z innymi).

 

Terapeuta lub Zen Coach oferuje otwarte i skupione słuchanie, w odpowiedzi na które proces życiowy drugiej osoby przejawia się zgodnie ze swoim kierunkiem i mądrością. W tym rodzaju coachingu nie szuka się sposobów jak naprawiać czy prowadzić drugą osobę, lecz ofiarowuje się wsparcie poprzez swoją obecność, uważność, Bycie Tu i Teraz. Kiedy rozmówca doświadcza takiej przestrzeni pełnej otwartości i życzliwości, może zobaczyć i zaakceptować siebie takim, jakim jest w danym momencie. Zen Coach raczej podąża za rozmówcą tam, gdzie prowadzi rozmówcę jego życiowa energia; pozostaje w empatycznym kontakcie: jest obecny wobec tego, co jest żywe w drugiej osobie i w nim samym, bez przywiązywania się do poglądów, pomysłów czy celów.

 

Jedną z oznak rozwoju w tym podejściu jest rosnące poczucie spokoju, zaufania i wolności, niezależnie od okoliczności wewnętrznych (myśli, emocje, doznania sensoryczne) czy zewnętrznych (sytuacje życiowe, interakcje z innymi). Inną oznaką jest zwiększona zdolność do radzenia sobie z sytuacjami życiowymi w sposób, który wspiera nas samych i innych.

Porozumienie Bez Przemocy (PBP)

Porozumienie Bez Przemocy (ang. NVC – skrót od Nonviolent Communication), zwane również językiem serca, to metoda komunikacji stworzona przez amerykańskiego psychologa i terapeutę dr Marshalla Rosenberga. Według autora, fundamentem PBP jest umiejętność posługiwania się mową i innymi narzędziami porozumienia, pomagająca nawet w niesprzyjających okolicznościach w jasnym i szczerym wyrażaniu siebie oraz traktowaniu innych z szacunkiem i empatią.

 

Kiedy stosujemy tę metodę, nasze słowa nie są efektem nawykowych, automatycznych reakcji, ale stanowią świadomą odpowiedź, której podstawą jest uświadamianie sobie i wyrażanie własnych obserwacji, uczuć i potrzeb. W miarę, jak dzięki PBP pozbywamy się starych nawyków - które w zetknięciu z krytyczną oceną kazały nam dotychczas bronić się, wycofywać lub atakować - zaczynamy widzieć w nowym świetle zarówno samych siebie, jak i innych ludzi, a także nasze intencje i wzajemne związki. Opór, postawa obronna i gwałtowne reakcje pojawiają się coraz rzadziej. Kiedy skupiamy się na jasnym wyrażaniu naszych spostrzeżeń, uczuć i potrzeb - zamiast na stawianiu diagnoz i osądzaniu - odkrywamy głębię własnego współczucia. Z punktu widzenia PBP bardzo ważna jest umiejętność słuchania, z której z czasem budzi się z szacunek, uwaga i empatia, a także wzajemna chęć dawania z serca. Kiedy nasze uczucia i potrzeby zostaną prawdziwie usłyszane, doświadczamy większego zrozumienia i poszerzenia perspektywy w naszym postrzeganiu innych ludzi.

Mediacje metodą Porozumienia Bez Przemocy

Nieporozumienia, spory, konflikty są nieodłącznymi elementami wpisanymi w proces komunikacji międzyludzkiej. Jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów jest zmiana naszych nawyków komunikacyjnych na nowe, budujące kontakt i porozumienie. Metoda PBP pomaga między innymi w sytuacjach doświadczania ciągłych konfliktów pomimo dobrej woli porozumienia się, przed przeprowadzeniem trudnej rozmowy (jako forma przygotowania się do niej), czy też w osiąganiu bardziej satysfakcjonujących relacji, w których potrafimy zarówno wyrażać swoje uczucia i potrzeby jak i zauważać je u innych.

 

Mediacje tą metodą przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia w sytuacjach konfliktów osobistych, w relacjach zawodowych, w konfliktach wewnętrznych.

Mediator pomaga w sytuacji „utknięcia” w konflikcie, kiedy obie strony nie znajdują sposobu na porozumienie, a ich wzajemna relacja lub kwestia sporna jest sprawą dużej wagi.